Co je to směnka?

Jeden z poněkud „historičtějších“ ekonomických pojmů představuje tzv. směnka. A historie směnky je také pořádně dlouhá, sahá až do dob novověké Itálie. Dnes už mají směnky doby své největší slávy za sebou, přesto nebude od věci si o ní říct nějaké další podrobnosti.

Směnka oficiálně náleží mezi cenné papíry, což znamená, že jde o listinu, se kterou je bezprostředně svázaný nějaký majetek nebo právo. Konkrétně z vlastnictví směnky vyplývá nárok na požadování ve stanovenou dobu stanovenou částku uvedenou na směnce. Zajímavé je, že konkrétní podoba směnky není nijak zákonem ošetřena, takže výše uvedená definice, že se jedná o listinu, není zcela přesná. V podstatě totiž může jít o jakýkoliv písemný záznam a to na libovolném podkladu (třeba na pivním tácku), jsou-li zároveň dodrženy potřebné náležitosti a v dokumentu je uvedeno vše, co tam podle zákona patří.         


   Směnka musí být řádně označena, musí na ní být uvedena povinnost zaplatit určitou peněžní částku – jméno toho, kdo má zaplatit a toho, komu má být zaplaceno. Důležité je rovněž uvést údaj splatnosti, místa, kde má k platbě dojít; nezbytné jsou pochopitelně datum a podpis (na směnku patří řada dalších oficiálních údajů, jejichž seznam je k dispozici na webu a pro účely tohoto textu nejsou podstatné, ten slouží jen pro ilustraci a získání obecné představy). Na rozdíl od jiných právních a finančních dokumentů není v případě půjčky na směnku vyžadováno úřední ověření podpisu.

         
   Čím ještě je směnka zajímavá? Zejména tím, že může za určitých okolností sloužit i jako platební prostředek. Pokud ji její majitel před okamžikem splatnosti prodá, nahrazuje tak vlastně hotové peníze a slouží k zisku finanční hotovosti. Zároveň se může jednat o prostředek zajišťovací, v tomto případě směnka slouží jako příkaz dlužníkovi, aby zaplatil dlužnou částku.

               
   Splatnost směnky se stanovuje buď tzv. „na viděnou“, což znamená, že je splatná kdykoliv po dobu jednoho roku od vystavení, nebo lze upravit splatnost směnky na dobu určitou, tedy ke konkrétnímu datu (to může být po dohodě odloženo).

Stránku zatím nikdo nekomentoval.

Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.