Co všechno může exekutor?

Pokud vás nebo někoho z vašich blízkých potkala ta nepříjemná životní zkušenost, že se nad vámi jako Damoklův meč vznáší hrozba exekuce, měli byste o ní alespoň něco základního vědět. Jste sice dlužník, jste nezodpovědný dlužník, ale přesto stále máte svá nezpochybnitelná práva!

Není exekutor jako exekutor

Exekutor za dveřmi

Soudem stanovený exekutor má pravomoci poměrně hodně široké, ne tak již zaměstnanci různých vymáhacích agentur, které se často za výraz exekuce jen schovávají. Jestliže podobný subjekt vlastní vaši pohledávku, rozhodně nelze se s firmou o úhradě dluhu nebavit, ale její zaměstnanci rozhodně nemají právo vstoupit do vašeho bytu, odvážet vaše věci, obstavit váš účet. Podobné věci smí konat jen skutečný exekutor, který k tomu má oprávnění soudu.

Co exekutor smí zabavit …

Půjčili jste si, nezaplatili jste, věřitel chce své peníze zpět. Exekutor je tu od toho, aby je pro něj získal. Jako ten, kdo celou situaci zavinil, zaplatíte navíc ještě veškeré náklady, které si za své konání vyčíslí. Co všechno exekutor smí zabavit a použít na úhradu vaší pohledávky? Může vám obstavit příjem i bankovní účet. A totéž může provést i s příjmem a účtem vašeho manžela. A to všechno současně. Navíc smí, rovněž současně, obstavit nebo zabavit movité i nemovité věci, které náleží do vašeho majetku, do společného jmění manželů i do majetku manžela, nebo o kterých lze předpokládat, že do něj náleží.

… a co už ne

Avšak z každého pravidla existují výjimky. Exekutor vám musí ponechat existenční minimum nebo vám umožnit, abyste si odpovídající částku vybrali ze svého účtu. Nesmí vám zabavit věci, které nezbytně potřebujete pro výkon svého povolání, i když se jedná o drahé položky, např. auto nebo počítač, nesmí zabavit základní vybavení domácnosti. Sem sice nespadá kožená sedačka, ale musí vám zůstat např. postel a stůl. Dále exekutor nesmí zabavit věci osobní hodnoty, jako jsou třeba snubní prsteny. Nesmí také vědomě zabavit majetek třetí osoby. Dojde-li přesto k podobné situaci, je třeba, aby se majitel zabavené věci na exekutora sám obrátil a své vlastnictví prokázal, případně podal k soudu vylučovací žalobu. Hodnota exekutorem zabaveného majetku také musí být úměrná výši dluhu. Nelze v žádném případě provést exekuci nemovitosti kvůli dluhu ve výši několika stokorun.

Domluvte se!

Jak vidno, exekuce je velice nepříjemná záležitost komplikovaná navíc tím, že náš právní systém neuvádí žádné konkrétní soupisy toho, které předměty náleží do jaké kategorie. Vychází se jen z jakýchsi principů obvyklosti, což vede často k dalším konfliktům v již tak vyostřené situaci. Než tedy dojde vše až tak daleko, že vám exekutor zabaví majetek, zkuste se s ním raději domluvit na novém splátkovém kalendáři a poté jej dodržujte – vyplatí se to!

Stránku zatím nikdo nekomentoval.

Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.