Daň z přidané hodnoty

Jako jeden z hlavních státních příjmů lze brát daň z přidané hodnoty neboli DPH. Tuto daň má povinnost platit bez výjimky každý a to při nakupování naprosté většiny zboží či placení služeb. Základní sazba této daně je 21%, snížená poté 15%.


Jak DPH funguje

DPH funguje takovým způsobem, že jestliže dodavatel který je registrován, jako plátce DPH něco prodá (ať již zboží či služby), musí část z hodnoty zisku odvést státu. Tato část je vypočtena jako rozdíl ceny mezi vstupy a výstupy. Tento rozdíl spočívá v tom, o kolik se zvýší cena prodaného zboží či služeb. Dodavatelé poté dostávají zaplaceno i s touto daní, stejně jako následně prodejce, jež odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní. Při splněných daných podmínek poté může být daň vrácena.

Co se týče pojmu „plátce DPH“, tak tím je jakýkoliv subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání, jež je registrovaný jako plátce DPH. Tím se má povinnost stát každý, jehož obrat za poslední rok, v po sobě jdoucích měsíčních intervalech, přesáhl hranici alespoň jednoho miliónu korun. Následně má dotyčný subjekt povinnost podat přihlášku k registraci plátce DPH a to nejpozději do patnácti dnů od doby, kdy překročil výše zmíněný termín. Ve skutečnosti se poté stává plátcem DPH první den třetího měsíce od doby, kdy překročil daný limit.

Jestliže tak daný subjekt neučiní a nezaregistruje se jako plátce DPH, tak mu finanční úřad, dle stanoveného zákona, udělí pokutu ve výši 10% z veškerých příjmů, kterých subjekt dosáhl v období, kdy nebyl plátcem DPH i přestože jím měl být.

Plátce DPH může být i dobrovolný, což znamená, že se subjekt jako plátce DPH zaregistruje a to i přestože jeho příjem nedosáhl takové hranice, aby to muselo být povinností. Rozdíl mezi povinným (dále PP) a dobrovolným plátcem (dále DP) DPH je v tom, že zatímco PP odvádí daň pravidelně každý měsíc (k 25. dni), tak DP jedenkrát za čtvrt roku.

Stránku zatím nikdo nekomentoval.

Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.