Lichva - půjčovat se bude vždy

Dějiny peněz jsou i dějinami jejich půjček, úvěrů, úroků a lichvy. Samotná výše úroku z úvěru ovšem ještě nedefinuje lichvu. To je jen ekonomický rozměr lichvářství. Etický rozměr je dán zneužitím momentální slabosti nebo nedostatečné informovanosti popřípadě rozumové nedostatečnosti strany, která si půjčuje peníze. Není divu, že oběti lichvy pocházejí většinou z velmi chudých poměrů. Na tohle většinou bylo hřešeno, neboť méně vzdělaní lidé jsou vždy přístupni nějaké formě nátlaku. V ten okamžik se stanou velice snadným terčem, což dokáže mnoho chytráku využít. Proto se vždy snažte jít do takových podmínek, kterým rozumíte a u kterých je naprosto zřejmé, co by mohlo následovat. V jasně dané chvíli se nakonec vše ukáže a vy poznáte, co by mohlo být tím hlavním cílem, ke kterému jste směřovali. Pokud se tedy obáváte, že byste mohli někomu nepříjemně naletět, tak raději zvolte opačnou taktiku a všechno prokonzultujte s daným odborníkem, který se v oblasti už nějaký čas pohybuje, tudíž všechna pravidla zná.

Historie lichvy

Pojem lichva měl ve starověku odlišný význam, neboť označoval jakýkoli příjem úroků z půjčených peněz. Ve středověku byla lichva křesťanům zapovězena a byla jednou z mála činností, kterou mohli vykonávat židé. Křesťany byla považována za jeden z nejtěžších hříchů, řada koncilů ji odsoudila jako zavrženíhodnou. V zemích českých byla lichva křesťanům povolena až roku 1484 králem Vladislavem II. Jagellonským. Na počátku 16. století se obvyklá výše úroku pohybovala mezi 10-35 procenty. V 16. století byl povolený úrok šest procent a lichva se trestala konfiskací majetku nebo dokonce smrtí. Ovšem funguje-li poptávka, funguje i nabídka, a tak se na nekřesťanský úrok půjčovalo dál. Jenže už tehdy na to šli chytře. Dlužník vrátil půjčenou částku, ale pak si navíc od lichváře koupil třeba hodnotný šperk a podobně. Zde je zřejmé, že chytráci byli vždy a všude. Žádná historická doba se jim nevyhnula a oni mohli bohatnout na nevědomosti lidí. Chudák je vždy náchylnější ke všemu, co se mu řekne. Proto je vždy lepší mít na své straně nějaké vědomosti, kterých jistě není nikdy dost, a vzít si jednotlivé možnosti na pomoc. Už jen z toho je patrné, že se rozhodnete správně.

Zákon lichvu definuje, ale…

Laicky řečeno, lichva je půjčka s vysokým úrokem. Kolik je ale dnes vysoký úrok? 50 procent, 100 procent? Nebo víc? Výše úroku asi není jediným faktorem, který činí lichvu lichvou. Úrok se nám může zdát přehnaný, nepřiměřený, ale samotná půjčka poskytnutá za vysoký úrok ještě není lichvou. Lichva je definována zákonem. Zjednodušeně z něj vyplývá, že půjčující je většinou v tísni, nezkušený, rozrušený či rozumově slabší. Ten, kdo peníze půjčuje, jeho postavení zneužije, je si tedy plně vědom stavu osoby, které půjčuje a zneužije toho. Lichvář je ten, kdo na druhém nehorázně vydělá. Pokud tyto podmínky nastanou současně, jedná se o lichvu. Jednání lichváře je trestné a uzavřené smlouvy jsou neplatné. V tuto chvíli přichází na scénu jednoznačné odsouzení toho, kdo by lichvu prováděl. U půjčky je jednoznačný cíl, aby na ní vydělaly obě zúčastněné strany. Naopak u lichvy vydělá pouze ta strana, která nabízí peníze. Proč bychom se tedy měli snažit o vše, co nám je nabídnuto, když podmínky pro nás jsou zřejmě velice nevýhodné.

Jak si tedy půjčit

Většina lidí, kteří se stali obětí lichváře, tuto situaci ovšem s pomocí právníků neřeší. Pokud si už člověk půjčí na lichvářský úrok, těžko bude řešit otázku legálnosti výšky úroků svého věřitele. Každý z nás se může dostat do situace, ve které se bude vysoko úročená půjčka zdát, jako jediné řešení. Uvedené zákonné ustanovení i pokrok v posuzování těchto případů ze strany soudů, ale dávají naději, že lichvář už nebude tím, kdo je vždy ve výhodě. Ačkoliv to může znít divně, sdělte svému lichváři, samozřejmě nejlépe v přítomnosti svědků, jak jste na tom špatně. Tím splníte podmínku zákona a můžete se později domáhat nějaké pomoci. Pokud budete mít svědky, tak je nakonec velice pravděpodobné, že byste případnou při mohli vyhrát. Zde je tedy zákon spíše na vaší straně.

Lichvu je nutné jednoznačně odsoudit

Lidem, kteří se lichvou živí, bychom měli dát jednoznačně najevo, že jejich jednání odsuzujeme. Proč se nechat zneužívat vším, co nás vmanipuluje do všeho, co se nám nezdá být výhodné. Využít tíživé situace jednoho člověka k tomu, aby se někdo jiný neskutečně obohatil, to je přesně takové jednání, které by mělo být postihováno nehoršími tresty. Rozhodnutí je pak jednoduché. Pokud se někdo lichvy dopouští, tak samozřejmě musí i vědět, že páchá trestný čin. Kdyby poskytoval klasický úvěr, tak by bylo vše v pořádku, ale nesmyslně se obohacovat na nevědomosti jiných, to už je opravdu problém, který by se měl okamžitě řešit na příslušných místech.

Stránku zatím nikdo nekomentoval.

Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.