Majetek, věci movité a nemovité

Majetek, neboli ekonomicky řečeno aktivum, má každý z nás. Je to něco, co vlastníme nehledě na to, zda je to movité či nemovité. Majetek dělíme na krátkodobý nebo dlouhodobý.

Krátkodobý a dlouhodobý majetek

Krátkodobý majetek je ten, který používáme kratší dobu než jeden rok a dlouhodobý majetek používáme naopak dobu delší než jeden rok. Do majetku můžeme zařazovat například peníze, nemovitosti, umělecká díla a vše, co vůbec vlastníme. Majetek si nemusíme přímo koupit, ale můžeme ho také dostat darem či jej zdědit.

 

Majetek dlouhodobý, který podléhá opotřebování, si můžete odepisovat i z daní, ale to jen v případě, pokud jste podnikatel. Mezi takový druh majetku nejčastěji zařazujeme mobilní telefon, firemní auto, počítač, notebook, tablet a mnoho dalších věcí. Ovšem je potřeba počítat s tím, že v jakoukoliv situaci k vám může dorazit kontrola a bude chtít vidět nejen účetní doklady od věcí, které jste si odepsal či stále odepisujete, ale také i ty samotné produkty.

Do majetku movitého poté řadíme vše, na co si můžeme sáhnout a případně s tím manipulovat. Jde tedy například o auto, mobilní telefon, nábytek a další věci. Pokud se budeme bavit o nemovitostech, je jasné, že se bude jednat o věci, se kterými nemůžeme nijak manipulovat či hýbat. Jako příklad do nemovitých věcí řadíme pozemky, lesy, pole, baráky, byty, stavby a dokonce existuje i zajímavost, kdy si lidé mohou zakoupit nepatrnou část Měsíce a mít doma certifikát. V tomto případě poté řadíme do nemovitého majetku tu část měsíce.

Mezi majetek lze poté řadit i různá zvířata, ať již například dobytek (zemědělství) či domácí mazlíčky.

Stránku zatím nikdo nekomentoval.

Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.