Manžel(ka) má dluhy – týká se mě to?

Řekněme si to rovnou – bohužel ano. A nemůžete s tím moc udělat. Podle našich zákonodárců je totiž manželství perfektním naplněním sloganu: Jedno tělo, jedna duše (a jedna mysl zřejmě…). Svými zásahy udělali z instituce manželství nevolnictví, kdy se jeden dospělý člověk stává po vyřčení svého ano automaticky zodpovědný za činy někoho jiného, a to bez ohledu na to, zda s nimi souhlasí, či zda o nich vůbec ví.

Společné jmění a jiná uspořádání

Standardně se po uzavření manželství řeší majetkové otázky vznikem společného jmění, s nimž může nakládat každý z manželů dle vlastního uvážení, vždy však dle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu se zájmy rodiny. Existují ale výjimky, které do společného jmění nespadají. Sem patří např. veškeré dary a dědictví, které získal jen jeden z manželů, věci, které jeden z nich potřebuje pro výkon svého povolání, předměty osobní potřeby. Vzniku společného jmění lze předejít jen podpisem předmanželské smlouvy, nebo je v průběhu manželství prostřednictvím soudního rozhodnutí omezit.

Jak je to s dluhy?

Součástí společného jmění však nejsou jen pozitiva, spadají do něj rovněž veškeré finanční závazky obou manželů. V praxi to znamená, že zadluží-li se váš manžel, také vy odpovídáte za splácení závazku, a to bez ohledu na to, co si o něm osobně myslíte. Nově, dle občanského zákoníku, který vstoupil v platnost v lednu 2014, za něj odpovídáte nejen společným jměním, ale i svým vlastním majetkem, který je také možno postihnout exekucí. A podržte se – zodpovídáte dokonce i za dluhy, které už váš protějšek při vstupu do manželství měl!

Zříci se zodpovědnosti?

Chcete předejít problémům předem např. už zmíněnou předmanželskou smlouvou? Marná snaha. Podobné uspořádání není pro exekutora nijak směrodatné. V této věci totiž občanský zákoník paradoxně odporuje sám sobě. Na jednu stranu konstatuje, že manžel, který je poškozován nezodpovědným chováním svého partnera, může soud požádat o zúžení společného jmění, na druhou stranu jasně uvádí, že za dluhy ručí oba manželé svým osobním jměním bez omezení a bez výjimek.

Něco přece existovat musí!

Jste zoufalí a hledáte skulinku, která přece někde musí existovat? Úplně malinká tu je, ale moc k užitku vám asi nebude. Jednak má jako ochrana druhého z manželů fungovat skutečnost, že za dluhy nad výši přiměřenou poměrům rodiny společně neodpovídají. Kolik ale je nepřiměřená výše? O tom nerozhodujete vy sami (a mnohdy ani zdravý rozum). Banky často řeší tento potenciální problém požadavkem, aby závazek nad 300 000 Kč schválili vždy oba manželé. Pěkné, jenže manžel – dlužník kaskadér dokáže bez problémů nasekat dluhy za půl milionu, aniž jednotlivé závazky tuto výši překročí. A soud posuzuje každý závazek zvlášť. Jedinou možností, která tedy zbývá, je zříci se dluhů dříve, než vzniknou.

Důkazní břemeno na vás

Teoreticky se můžete zříci zodpovědnosti za dluhy svého životního partnera jedině tak, že ještě před vznikem závazku informujete potencionálního věřitele, že s dluhem nesouhlasíte. Je pak jen na něm, zda vašemu manželovi přesto půjčí s plným vědomím skutečnosti, že vymáhat částku posléze nebude možno z vašeho osobního majetku. Úplně teoreticky je možno se takto zodpovědnosti zbavit i poté, co již dluh vznikl, a to obdobným způsobem – informujete poskytovatele půjčky o svém nesouhlasu ihned poté, kdy jste se o dluhu dozvěděli. Dojde-li však v této věci ke sporu a situaci bude muset řešit soud, nezapomeňte, že důkazní břemeno ve věci prokázání, že věřitel byl o vašem nesouhlasu informován, nesete jen vy sami. A rozhodně žádným způsobem nelze ochránit před exekutorem vymáhajícím manželovy nesplacené dluhy společné jmění manželů.

Stránku zatím nikdo nekomentoval.

Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.