Naruší půjčka rodinný rozpočet?

Rodinný rozpočet by měl být vyvážený. Pokud nebudou příjmy a výdaje v rovnováze, nemůže rodina po finanční stránce bez problémů fungovat. Proto je nutné stanovit pravidla financování, která musí všichni členové rodiny dodržovat. Společné finance je potřeba rozvrhnout a jejich čerpání stále sledovat. Není možno vydat více, než činí výše příjmů. Jedině tak lze dosáhnout vyrovnaného rodinného rozpočtu, který nenaruší ani půjčka, samozřejmě v přiměřené výši.

Některé výdaje jsou nezbytné

Nikdy není pozdě na to, aby se člověk nad svými příjmy a výdaji zamyslel. Základem je zjistit si přesnou výši příjmů všech členů rodiny. Proti těmto příjmům stojí výdaje, které jsou pravidelné, tedy např. nájem, platby za energie, náklady na školu a podobně. Je nutno počítat i s výdaji, které jsou pravděpodobné a očekávané – nákupy, náklady na léky, na kulturu, kroužky a další. Součet těchto výdajů odečtěte od příjmů. Rozdíl je pak možno využít na další potřeby nebo uložit jako rezervu, třeba pro případ půjčky. Určité výdaje jsou nutné. Jedná se o ty výdaje, které se opakují každý měsíc, a nelze je odsunout nebo neuhradit. Jedná se o platby v souvislosti s bydlením, platby za vodu a energie, platby za stravování a podobně. Dalšími výdaji, kterým se nevyhnete, jsou platby za potraviny a další nutné potřeby. Myslet se musí i na výdaje, které jsou nutné, ale platí se čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Na tyto výdaje je třeba vytvořit si rezervu nebo je rozpočítat do měsíčních výdajů.

Splátky do výdajů patří

Pokud si tedy člověk vezme půjčku, musí její pravidelné splátky započítat do měsíčních výdajů. Proto je dobré přistupovat k půjčování opatrně a nejdříve si spočítat, zda půjčka a její splácení následně neohrozí rozpočet rodiny a zda zbude dostatek prostředků na to, aby si rodina vytvořila také určitou finanční rezervu, kterou může použít při změnách finanční situace. Změní - li se rodinná finanční situace k horšímu a rezervy již nestačí, je možno začít uvažovat o konsolidaci půjček. Tak je možno snížit celkovou výši splátek.

Stránku zatím nikdo nekomentoval.

Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.