Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERTNÍHO PORTÁLU INZERT-PUJCKY.CZ

1. Základní ustanovení

 1.1 Provozovatelem inzertního portálu na internetových stránkách http://www.inzert-pujcky.cz (dále jen „inzert-pujcky.cz“) je fyzická osoba Augustin Matlocha., IČ: 687 73 846, DIČ: CZ7308114407 se sídlem Karlovy Vary, Kosmonautů 160/12a, PSČ 360 05, Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Okresního živnostenského úřadu na Magistrátu města Karlovy Vary pod číslem jednacím ŽÚ/U116/2009/Si (dále jen „provozovatel“).

1.2 Každý uživatel a inzerent je povinen se před použitím portálu inzert-pujcky.cz seznámit s těmito Všeobecnými a obchodními podmínkami použití (dále jen „Podmínky“), používáním portálu inzert-pujcky.cz pak projevuje souhlas s těmito Podmínkami a jejich jednotlivými ustanoveními a je povinen se jimi řídit.

 1.3 Podstatou  portálu inzert-pujcky.cz je umožnit jednotlivým poskytovatelům a zprostředkovatelům půjček inzerovat své nabídky a žadatelům o půjčky umožnit poptávat konkrétní půjčky dle jejich požadavků stejně tak jako umožnit všem dalším uživatelům na jednotlivé inzeráty reagovat.

 

2. Pravidla Inzerce a povinnosti uživatele při správě inzerátů:

 

 2.1. Inzerce půjček (nabídka i poptávka) na portálu inzert-pujcky.cz je s možností registrace. Podávání inzerátů je zpoplatněno sazebníkem dle počtu nakoupených kupónů dále i s možností placeného topování inzerce neboli udržování předních pozic inzerátů.

 2.2. Každý inzerent je povinen uvádět pravdivé údaje o své osobě a o své nabídce/poptávce. Při registraci je též uživatel povinen uvést všechny údaje věcně správně, úplně a pravdivě. Při zjištění nedostatků bude upozorněn administrátorem. Pokud nedostatky neodstraní, bude mu registrace zrušena.

 2.3. Je striktně zakázáno uvádět v inzerátech osobní a jiné identifikační údaje třetích osob, které nejsou na inzerátu žádným způsobem zainteresovány.

 2.4. Půjčky nabízené v rámci inzerce na portálu inzert-pujcky.cz musí být v souladu s novelou zákona 43/2013 Sb. o spotřebitelském úvěru k zákonu č.145/2010 Sb. a to i ve znění pozdějších předpisů.

 2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat kterýkoli inzerát na portálu inzert-pujcky.cz, a to i bez udání důvodu.

2.6. Každý inzerát musí být zcela originální a to jak nadpisem tak popisem. Inzeráty stejného znění budou okamžitě smazány a při opakovaném porušení tohoto pravidla bude zrušena registrace inzerenta včetně zamezení přístupu.

2.7. Inzerent má právo podat maximálně 10 inzerátů denně vložené do rozlišných kategorií.

2.8. Každý inzerát má platnost 365 dnů poté bude z nabídky automaticky odstraněn tzn. uplyne li 365 dnů od podání inzerátu a nebude v průběhu inzerát topován bude odstraněn z nabídky inzerce.

 2.9. Každý inzerent při registraci a zveřejnění svého inzerátu zároveň souhlasí s tím, že je plně způsobilý k právním úkonům dle právního řádu České republiky a zveřejněním inzerátu neporušuje žádné platné právní předpisy České republiky, též musí dodržovat dobré mravy a nenabádat ostatní k porušování těchto zákonů a předpisů.

 2.10. Inzerent nesmí spamovat, vytvářet mnohočetné registrace nebo na svoje inzeráty nebo na web provozovatele nasměrovat systém generující náhodné IP adresy a uměle tak navyšovat návštěvnost svých příspěvků nebo celkově webu. Takzvaný Autosurf bude považován za závažné porušení podmínek registrace a registrace bude uživateli odebrána. Uživatel se zavazuje, v případě že se dopustí nasměrování tohoto systému na portál www.inzert-pujcky.cz včetně jeho podstrání, zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 500 000 korun za znehodnocení stránek a pokles ceny webu.

 2.11. Inzerent má možnost vložit své logo, obrázky či video. Inzerent může přidávat pouze takový obsah, který vznikl jeho vlastní tvorbou nebo je právoplatně zakoupen od třetích stran a je vždy originální oproti předchozímu jeho inzerátu. Dále má právo používat loga, obrázky či videa  v smluvním zastoupení třetích stran, bankovních domů či nebankovních institucí a není v rozporu s registračními podmínkami. Výjimku tvoří pouze videa, která jsou sdílená z databáze youtube.

 2.12.Nepoškozovat dobré jméno webu nebo třetích osob, nepomlouvat jiné osoby, firmy nebo skupiny.

 2.13. Striktně doporučujeme inzerentovi nevybírat jakékoliv poplatky předem od poptávajících žadatelů o půjčku. Bude-li tato skutečnost zjištěna bude okamžitě inzerentovi zrušena registrace a smazány veškeré inzeráty. V případě, že tímto jednáním dojde k poškození dobrého jméno portálu Inzert-pujcky.cz je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- korun českých a případnou způsobenou škodu.

 

3. Odpovědnost za škodu

 

 3.1. Každý inzerent je sám odpovědný za obsah jeho inzerce.

 3.2. Provozovatel portálu inzert-pujcky.cz neodpovídá za správnost, úplnost ani pravdivost jednotlivých inzerátů osob (inzerentů) a uživatelé ani žádné jiné osoby nejsou oprávněny u něj uplatňovat žádnou formu odpovědnosti ani náhradu škody v souvislosti se zveřejněnými inzeráty či jejich zneužitím.

 3.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za právní vztah, který vznikne mezi inzerentem a třetí osobou při sjednání půjčky (úvěru, hypotéky apod.) a neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli či inzerentovi vznikne v souvislosti s používáním portálu inzert-pujcky.cz.

 3.4. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu či poškození dat inzerentů.

 3.5. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou nefunkčností či výpadkem portálu inzert-pujcky.cz.

 

4. Ochrana osobních ůdajů

 

4.1. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Inzerent svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Dokončit registraci) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. inzert-pujcky.cz je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Uživatel odsouhlasením obchodních podmínek souhlasí se zasíláním informačních emailů o novinkách na inzert-pujcky.cz.

 4.2. inzert-pujcky.cz si vyhrazuje právo uchovávat údaje o činnosti inzerenta (IP adresa, registrační údaje) pro účely evidence vloženého obsahu a za účelem interního využití, aby mohl později vyhovět případným žádostem orgánů veřejné moci o jejich sdělení, avšak bez konkrétní identifikace jednotlivých inzerentů.

 

5. Závěrečná ustanovení

 

 5.1 Provozovatel je oprávněn tato pravidla kdykoli změnit

 5.2 Tyto podmínky jsou závazné pro všechny inzerenty a uživatele portálu inzert-pujcky.cz od okamžiku jejich zveřejnění.

 

 

Půjčky

Půjčky partneři

Rychlé nebankovní půjčky bez registru