Zajištěný a nezajištěný úvěr

Úvěry a půjčky se na dnešním finančním trhu dělí dle mnoha kritérií. A mezi takováto rozdělení je i zaještěnost či nezajištěnost úvěru. Tento typ úvěru poskytují bankovní i nebankovní instituce.

Nezajištěný úvěr

Nezajištěný úvěr je z pohledu bamky velmi rizikový. Proto je tedy i dražší. Tento typ úvěru se vyskytuje velmi vzácně a je poskytován pouze těm nejspolehlivějším klientům (VIP klienti).

Banka poskytuje úvěr na základě smlouvy bonitním klientům (pravidelný příjem, dobrá platební morálka). Banka posoudí bonitu klienta a peníze jsou k dispozici klientovi během několika dnů.

Nezajištěný úvěr není zajišten zástavou majetku (nemovitostí), ručením ani jiným způsobem. Nepožaduje se žádný jištění. Zákazník tedy nemusí mít žádného ručitele. Finanční instituce tento úvěr poskytne pouze na základě ohodnocení bonity zákazníka. Dlužník se zavazuje podpisem úvěrové smlouvy ke splácení úvěru.

Zajištěný úvěr

Většina věřitelů chce mít 100 % jistotu, že své peníze dostane zpět. Proto požadují nějaké zajištění. Tím se znatelně sníží riziko toho, že by se o půjčené peníze přišlo. Jinak věřitel finance neposkytne.

Banka zajišťuje své úvěry zástavou majetku dlužníka (movitý i nemovitý). V případě, že pak dlužník řádně nesplácí, zástava bude bankou zabavena. Ručí se formou zástavního práva k věci, popřípadě jde o zajištění další osobou.

Zajištěné úvěry bývají levnější než nezajištěné (nižší úroky). Navíc si věřitel může nechat prověřit klientovu bonitu nebo stanovit pro úvěr limit.

Způsob zajištění úvěru

Úvěr se dá zajistit hned několika způsoby.

 

Nejčastěji jsou však tyto úvěry zajištěny zástavou nemovitosti. Daná nemovitost se musí nacházet na území ČR (popřípadě je někdy povoleno i území Evropské Unie). Zástava se vztahuje na naprosto celou nemovitost (nikoli jen na její část). Někteří věřitelé také akceptují momentálně rozestavěnou nemovitost.

Zástavou může být i movitá věc (movitý majetek). Movitou věcí je vše, co není nemovitost (není to stavba či pozemek). Obvykle jde o automobil.

Mezi další možnosti zajištění spadají získané bankovní záruky, zajištění směnkou, nebo uzavřením životního pojištění s plněním ve prospěch věřitele.

Banky v mnoha případech požadují ručitele. Ručitel převezme veškeré povinnosti vůči věřiteli tehdy, pokud dlužník není schopen řádně splácet (kterému závazně ručil) svůj dluh. Tato ručící osoba splácí jistinu i s úroky.

Druhy zajištěných úvěrů

Mezi zajištěné úvěry může patřit úvěr hypotéční, spotřebitelský nebo nebankovní úvěr na vyšší částku. Stejně tak sem spadají i neúčelové půjčky nebo krátkodobý úvěr (zajištěný zástavou movitých věcí).

Méně známé jsou lombardní a eskontní úvěry, kdy je úvěr zajištěn cennými papíry, šperky či drahými kovy.

Existuje mnoho druhů nabídek úvěrů, kde je třeba něčím ručit. Proto jednotlivé nabídky prověřte a volte takovou, která je pro vás nejvýhodnější.

 

 

Stránku zatím nikdo nekomentoval.

Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.