Základy finanční gramotnosti - co je dobré znát a vědět

V dnešní době se velmi často zmiňovaný pojem „finanční gramotnost“ stal jedním z hlavních probíraných témat mnohých z nás. Jedná se především o problematiku v řadě domácností, které bojují se zadlužením, snaží se učit hospodařit s penězi a častokrát bohužel podlehnou lákavým nabídkám neznámých bank.

Ovšem finanční gramotností se nemyslí jen zadlužení domácností, které navazuje na špatné hospodaření s penězi, zahrnuje se do ní i spoření peněz v domácnosti, pojištění domácností a mnohé další problematiky.

Finanční gramotnost se dennodenně vyskytuje na hlavních stránkách internetových prohlížečů, jedná se o závažnou problematiku, které se snaží různé orgány, projekty či nadace jakýmkoliv způsobem zamezit. Tyto orgány a společnosti nabízejí na internetu velkou škálu internetových stránek, které mohou rodinám nebo podnikatelům napomoci se správným a méně rizikovým hospodařením. Většina fyzických či právnických osob těchto služeb nevyužívá a díky tomu dochází ke krachu firem, k zadlužení domácností, v horším případě k exekucím, které jsou posledním krokem při nesplácení dluhů.

Většina domácností se v dnešní době rozhoduje špatným směrem. Bere si úvěry na nepotřebné věci, které budou v budoucnu zbytné. Většinou se jedná o úvěry na televize, domácí spotřebiče. V tom nejhorším případě si domácnosti nebo podnikatelé berou úvěr na splacení staršího úvěru. Všechny tyto příklady úvěrů se považují za „špatné“ úvěry a měl by se jim vyvarovat každý jedinec, který nemá jistotu v pravidelném splácení těchto úvěrů.

Pak jsou zde úvěry, které jsou tzv. „správné“. Tyto úvěry jsou poskytnuté na nákup nového bytu nebo postavení domu, dále se tyto úvěry poskytují v případě, že je jistý budoucí výnos z nákupu určité věci za poskytnutý úvěr. Může se jednat např. o nákup automobilu, který vloží právnická osoba do podnikání, nebo o fotoaparát, díky kterému může prodat velmi cenné a kvalitní fotografie. „Správné“ úvěry jednotlivec pravidelně splácí a není zde riziko zadlužení.

Dalším velkým problémem je špatné nakládání domácností nebo podnikatele s přebytky finančních prostředků. V tuto chvíli má jedinec potřebu většinu finančních příjmů „utratit“ za zbytečné věci a počítá s tím, že mu v budoucnu nijak chybět nebudou. Ta správná cesta je samozřejmě vytvoření rezervy, která nám může napomoci v případě finanční krize, která může nastat z důvodu ztráty zaměstnání, závažné nemoci, apod. Dalším možným případem je také spoření, které poskytuje v dnešní době mnoho bank. Tím si zajistíme další finanční rezervu na tzv. „horší časy“.

Všechna rizika spojená se zadlužením a špatným hospodařením bychom měli brát v potaz a určitým způsobem jim zabránit. Od roku 2013 je finanční gramotnost oficiálně vyučována na základních školách. Díky tomuto vzdělání by se z žáků měli stát lidé, kteří budou umět správně nakládat s penězi a zajistit tak i své stáří. Počet jednotlivců správně nakládajících s penězi by mohl přerůst počet dlužníků a tím by se vyhoupl i náš trh.

Existují mnohé výukové pomůcky v podobě pracovních listů, různých počítačových programů nebo dokonce omalovánek pro ty nejmenší, které mohou napomoci si co nejlépe představit, co se pod pojmem finanční gramotnost ukrývá. Žáci také mohou pracovat na interaktivních tabulích, kde pomocí DUMů mohou vykonávat různé úkoly, které napomohou žákům do paměti uložit ty nejdůležitější informace o této problematice.

Výuka pomocí DUMů a dalších programů mi připomíná spíše školu hrou. Podle mého názoru by se tato problematika měla brát trochu vážněji a osobně bych ji zavedla jako povinný předmět jak na základních, tak i na středních školách. Na základních školách ovšem až od 8. třídy. Do té doby si žáci moc nedokážou představit, jak se s penězi má hospodařit. V osmé třídě již rozhodují o své budoucnosti pomocí výběru střední školy a v tuto chvíli se stávají o něco více uvědomělí a zodpovědní.

Na středních školách je finanční gramotnost mnohem podstatnější, než na základních. Na střední škole začínají žáci získávat kapesné od rodičů, chodí na brigády a učí se s penězi hospodařit. Bohužel i u žáků středních škol dochází ke špatným, sice menším, investicím, které mohou vést k tomu, že si jedinec s kapesným nevystačí do konce měsíce a musí žádat rodiče o další finance.

O finanční gramotnosti se na středních školách mluví v rámci předmětu ekonomiky, která se ovšem na všech středních školách nevyučuje. A to je velký problém. Nezáleží přeci na tom, zdali jsem zdravotnice nebo opravářka automobilů. Vždy se mohu do špatné finanční krize dostat a je jen na mě, jak s tím naložím. Proto je důležité už od patnácti let vědět, co v takovém případě dělat a v tom lepším případě, jak se tomu všemu vyvarovat.

Pokud by nebylo zavedení povinného předmětu „Finanční gramotnost“ možné, volila bych v tom druhém případě jako možnost, zavést tento předmět jako volitelný. Jistě by se našli tací, kteří by se o tomto pojmu chtěli dozvědět více a mnozí rodiče by se snažili své děti k poznání nějakým způsobem přimět. Volitelný předmět je proto tou správnou cestou, jak o této problematice studentům říct mnohé více.

Při malé analýze názorů mých spolužáků jsem se dozvěděla mnoho nových věcí. Spousta z nich vůbec neví, co se finanční gramotností myslí a mnoho z nich si z rostoucího počtu zadlužených Čechů hlavu nedělá. Což je další velmi závažný problém. Přátelé si totiž neuvědomují, že mohou být dalším takovým Čechem, který do finančních problémů může spadnout.

Někteří měli názor naprosto opačný a s velkým zájmem mi o finanční gramotnosti pověděli. K poznání je vedli rodiče, kteří zastávali názor, že by se o finanční gramotnosti mělo informovat od doby, kdy budou jejich děti dostávat kapesné. Mnohé takové poučky nebaví a naprosto je ignorují, ale najdou se tu i tací, kteří vědí, co by mohlo z opakované nekontrolovanosti nastat, a proto své rodiče poslouchají s velkým zájmem a vše se snaží zamknout do své paměti.

Rodiče jsou velmi starostliví a snaží se svým dětem být tím nejlepším příkladem. Bohužel hlavně rodiče se do zadlužení mohou dostat, a pokud o finanční gramotnosti ví mnohé, dokážou ze zadlužení nějakým způsobem utéct. Mnozí rodiče vědí, že špatné nakládání s příjmy k zadlužení může vést, a proto si dávají veliký pozor. Svou opatrností jsou svým dětem příkladem a jejich kontrolovatelnost s financemi mohou děti tzv. okoukat.

Jedná se o velmi závažný problém, o kterém ví většina naší populace, ale téměř nic s ním nedělá. Je důležité dát o finanční gramotnosti vědět všem, kteří s ní dennodenně bojují a pomoci jim se všemi finančními problémy bojovat. A jde to mnohými metodami. Rozdáváním časopisů o finanční gramotnosti, zveřejňováním motivujících obrázků na billboardech, díky kterým si spotřebitelé mohou uvědomit své chyby v hospodaření. Vše je v rukách těch, kteří o finanční gramotnosti vědí. Teď je jen potřeba tyto znalosti předat dál do rukou těch, kteří denně dělají obrovské chyby.

Stránku zatím nikdo nekomentoval.

Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.